WITAMY NA NASZEJ STRONIE


Zapraszamy również do zakładki AKTUALNOŚCI, gdzie zamieszczane są inne ważne informacje.


Nabór na rok szkolny 2020/2021

Lista przyjętych i nieprzyjętych----->A-M, M-Z

Lista zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych-----> TUTAJ

Rusza nabór uzupełniający do przedszkoli

W dniu 23 czerwca (o godz. 9:00) rusza nabór uzupełniający do przedszkoli dla dzieci, które nie dostały się w pierwszym naborze. Do dyspozycji rodziców będzie jeszcze 235 miejsc.
Rodzic, który chce zapisać swoje dziecko do przedszkola musi to zrobić w terminie od 23 czerwca do 29 czerwca (do godz. 15.00) korzystając z witryny naborowej www.rybnik.przedszkola.vnabor.pl

Na ww. witrynie znajdują się również szczegółowe informacje, w których przedszkolach są jeszcze wolne miejsca.
Najlepiej wybrać trzy przedszkola!


Zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Zamiast tzw. dyżurów wakacyjnych, sześć tygodni pracy placówki.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci następuje zmiana organizacji pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w lipcu i sierpniu 2020 r. Dotychczas stosowana organizacja tzw. dyżurów wakacyjnych, wiążąca się z przemieszczaniem dzieci między placówkami, zwiększałaby niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem. W związku z tym, w celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa, przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach nie będą prowadziły opieki dla dzieci z innych placówek.
W wakacje nasze przedszkolaki będą mogły uczęszczać do przedszkola za wyjątkiem dwóch tygodni, w czasie których placówka będzie zamknięta i podczas których rodzice będą musieli zapewnić opiekę swoim dzieciom.
Funkcjonowanie placówki będzie dostosowane do aktualnych przepisów dotyczących obostrzeń sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniu epidemicznemu. Jeżeli w dalszym ciągu obowiązywać będą wytyczne przeciwepidemiczne GIS dotyczące liczby dzieci w grupie, pierwszeństwo w uzyskaniu opieki będą miały dzieci rodziców obojga pracujących.


Niespodzianka dla naszych kochanych Przedszkolaków od Pań z okazji Dnia Dziecka :DOd Przedszkola dla Sponsora

W dzisiejszy Dzień Dziecka inny niż co roku, wróciliśmy do wspomnień. Odwróciliśmy sytuację. To Przedszkole pamięta o tych, od których doświadcza wsparcia.

OD PRZEDSZKOLA DLA SPONSORA to akcja, w której wychowankowie składają podziękowania, sprawiając uśmiech u darczyńców. Nie sposób wymienić wszystkich, żeby nikogo nie pominąć.
W szczególny jednak sposób dziękujemy HURTOWNI RAK and ROLL, której właściciele od początku lat 90-tych, wspierają nasze przedszkole. SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.

           Uwaga rodzice dzieci przedszkolnych
Informujemy, że zgodnie z wcześniejszymi zaleceniami rządu i braku innych zaleceń ze strony organu prowadzącego, od najbliższego poniedziałku tj. 1 czerwca otwieramy dla wszystkich chętnych rodziców nasze przedszkole. Ruszamy  z jedną mało liczną grupą, realizując zajęcia zgodnie z zaleceniami GIS.
Prosiliśmy w tym tygodniu wszystkich Państwa o wypełnianie ankiety w sprawie posłania dziecka do przedszkola. Dziękuję za jej wypełnienie. Na bazie udzielonych odpowiedzi przygotowaliśmy przyszłotygodniowe zajęcia.
Informuję, że gdyby zaszła zmiana w Państwa decyzji i wyrażacie chęć posłania dziecka do przedszkola w kolejnych dniach, proszę o kontakt telefoniczny z p. Elżbietą Siwczyk lub z sekretariatem.
Jakie zapadną decyzje władz odnośnie funkcjonowania przedszkola po 7 czerwca, dowiemy się w tym tygodniu. Będę Państwa o nich informował.
Piotr Pysz


INFORMACJA
Ośrodek Pomocy Społecznej w Rybniku informuje, że istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie gorącego posiłku na rok szkolny 2020/2021.
Wnioski można odbierać w szkole – wystawione będą na ławeczce w wejściu głównym do szkoły.
Nadmienia się, że w bieżącym roku do obiadów kwalifikują się rodziny, gdzie dochód netto na jedną osobę nie przekracza 792,00 zł.
Wypełnione wnioski wrzucamy do dnia 24 kwietnia do skrzynki umieszczonej na korytarzu szklonym obok głównego wejścia do budynku.

ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT DZIECI

Informujemy wszystkich rodziców, że osobom, które były zalogowane w ePrzedszkole wysłano maile z informacją o wysokości kwoty za marzec.
Rodzice, którzy mają problem z dostępem do www.ePrzedszkole.com.pl (potrzebny jest PESEL dziecka i numer dyskietki), proszeni są o kontakt telefoniczny z sekretariatem szkoły, celem uzyskania informacji odnośnie wysokości wpłaty.
Możliwy jest też kontakt mailowy do wychowawczyni grupy. Adresy w zakładce GRUPY.

Zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych

Szanowni Państwo,
decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno- wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 
W załączeniu przekazuję komunikat – proszę o uważne zapoznanie się z jego treścią i poinformowanie uczniów, rodziców i nauczycieli o zawieszeniu zajęć.  
Zachęcam do sprawdzania komunikatów na stronach internetowych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Z poważaniem
Anna Ostrowska
Rzecznik prasowy MEN

Załącznik- zawieszenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych w przedszkolach,
szkołach i placówkach oświatowych- komunikat MEN (Word)UWAGA! ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W ZSP14
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach par. 18 ust 2 pkt 1

Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 14 w Rybniku za zgodą organu prowadzącego zawiesza zajęcia od 9.03.2020r. do odwołania. Na bieżąco będziemy Państwa informować o rozwoju sytuacji.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016- Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017, poz. 59 (ze zm)

Piotr Pysz
Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 14 w Rybniku
44-274 Rybnik, ul. Leopolda Staffa 42A
tel. 32 4250608, 32 4250210


Polub nas na facebook'u 

https://www.facebook.com/p26rybnik/